Vergeten wetenschappen

39,99

Beschrijving

Een baanbrekend onderzoek naar de geschiedenis van de geesteswetenschappen, dat ook in het buitenland nog niet bestond. Bod beschrijft de ontwikkelingen die de taalkunde, filologie, geschiedenis, muziek- en kunsttheorie, logica en retorica hebben doorgemaakt, van de oudheid tot nu. Hierbij beperkt hij zich niet tot de Westerse beschaving, maar kijkt hij ook naar het oude India, China en de middeleeuwse Islambeschaving. Bovendien wordt duidelijk dat niet alleen de natuurwetenschappen ‘maatschappelijk relevant’ zijn, maar ook de alfawetenschappen invloed hebben gehad op de geschiedenis. Zonder filologie en bronnenkritiek geen Reformatie of Verlichting, zonder de humanistische ontdekking van de wisselwerking tussen theorie en empirie geen Wetenschappelijke Revolutie, zonder de ontdekking van de formele grammatica geen informatietechnologie en internetrevolutie, enzovoort. Een meesterwerk, dat nog lang invloed zal uitoefenen.